Zorg Leuven staat UZ Leuven en Heilig Hart ziekenhuis bij in het opvangen van herstellende COVID-patiënten

De druk op de ziekenhuizen is groot. Daarom bekeek Zorg Leuven of ze tijdelijk enkele post-COVID-patiënten kan opnemen en verzorgen in haar woonzorgcentra om hen de kans te geven verder te revalideren zolang ze nog niet naar huis kunnen. Woonzorgcentra Ter Putkapelle en Edouard Remy kunnen elk tijdelijk de zorg opnemen voor vier post-COVID-patiënten.

Om de zorg voor deze post-COVID-patiënten uit het ziekenhuis veilig te laten verlopen en uit extra voorzorg richten we voor hen opnieuw een afzonderlijke cohorteafdeling in. Zij zullen dus niet in contact komen met bewoners van het WZC. Zo is er geen risico op interne besmetting en kan ieders veiligheid gegarandeerd worden.

Zorg Leuven ziet het als een verantwoordelijkheid om op die manier de ziekenhuizen te ondersteunen, zodat zij hun taken kunnen blijven vervullen. De solidariteit van de medewerkers is groot, zij werken al maanden volgens strikte veiligheidsrichtlijnen en ze hebben de juiste competenties om ook deze patiënten met de beste zorg te omringen zodat ze hier verder kunnen herstellen. Tijdens de eerste coronagolf kon Zorg Leuven ook een beroep doen op de Leuvense ziekenhuizen voor extra mankracht en advies. Deze cohortaanpak van post-COVID-patiënten vraagt extra inzet van de medewerkers van Zorg Leuven, maar met deze solidariteit over de zorginstellingen heen willen wij helpen om de druk op de Leuvense ziekenhuizen onder controle te houden.

#zorgvoorelkaar