Nieuwe bezoekersregeling woonzorgcentra

Op dinsdag 27 oktober scherpte de Vlaamse regering de regels die gelden in het woonzorgcentrum aan en besliste om het aantal bezoekers per bewoner te beperken.

Voor Zorg Leuven staan het welzijn en de veiligheid van onze bewoners voorop. Bezoek is voor hen ontzettend belangrijk. Met onze woonzorgcentra willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de veiligheidsmaatregelen én de wensen van de bewoners. Daarom beperken we bezoek tot twee personen die steeds een mondmasker dragen en minstens anderhalve meter afstand houden, maar die wel beide om de twee weken mogen wisselen. 

Door op afstand te blijven, elkaar uit liefde even niet te knuffelen, en ons goed te beschermen volgens de veiligheidsregels, kunnen we vasthouden aan twee contacten die om de twee weken mogen wisselen. 

Om praktische redenen vragen we aan elke bezoeker om zijn/haar naam vooraf door te geven aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Per bewoner registreren we dus maximum twee bezoekers, inclusief de nog thuiswonende partner. Enkel bezoekers die zo geregistreerd zijn, zullen toegang krijgen tot het woonzorgcentrum. 

De laatste maanden hebben we getoond dat, als we de maatregelen volgen en elkaar beschermen, we dit aankunnen en bezoek mogelijk kan blijven.

Daarom zetten we graag nog even alle afspraken op een rijtje:

 • Een heel goede handhygiëne is van groot belang: was en ontsmet je handen vlak voor, tijdens en ook na je bezoek aan het woonzorgcentrum.
 • Had of heb je symptomen gerelateerd aan corona in de afgelopen 14 dagen of ben je in afwachting van je testresultaten? Kom dan niet op bezoek en blijf thuis tot je beter bent. Een andere bezoeker kan je, na registratie, vervangen voor de vaste periode van twee weken.
 • Bij aankomst in het woonzorgcentrum meld je je aan bij het onthaal en registreer je je.
 • Draag het mondneusmasker de hele tijd dat je in het woonzorgcentrum bent. Het is belangrijk dat het masker je neus, mond en kin heel goed omvat. Er mogen geen gaten zijn tussen je aangezicht en het masker. Op die manier ontsnapt er zo weinig mogelijk ongefilterde lucht van onder je masker en is de kans op besmetting van je familielid zo klein mogelijk.
 • Bij aankomst op de afdeling vragen we je om je eerst aan te melden aan de verpleegpost. Een medewerker zal je dan verder begeleiden.
 • Afstand houden is echt heel belangrijk. Houd daarom minstens 1,5 meter afstand van je familielid en ook van andere bewoners en medewerkers.
 • Wegens het mogelijke besmettingsrisico is het jammer genoeg niet mogelijk om het toilet op de kamer van de bewoner of op de afdeling te gebruiken. Je kan wel het toilet op de gelijkvloerse verdieping gebruiken. 
 • Eten of drinken op de kamer van de bewoner is voor bezoekers momenteel niet toegestaan.
 • We vragen je om de bezoekuren te respecteren en tijdig het woonzorgcentrum te verlaten. Noteer bij het verlaten van het woonzorgcentrum je vertrek aan het onthaal. Zo zijn we zeker dat iedere bezoeker het woonzorgcentrum heeft verlaten en sta je niet voor een gesloten deur.

*In het Booghuys:

 • Maak je vooraf een afspraak met de afdeling van je bewoner. (Afdeling Munt en Klaproos)
 • Draag je een speciale schort die een medewerker je zal bezorgen.

Je bent van harte welkom! Bekijk hieronder de bezoekuren van de verschillende woonzorgcentra:

Woonzorgcentrum Booghuys en Edouard Remy:
maandag tot en met zaterdag tussen 13.30 uur – 16.00 uur.

Woonzorgcentrum Ter Putkapelle:
maandag tot en met zaterdag tussen 13.15 uur – 16.30 uur en donderdagavond tussen 18.00 uur – 20.00 uur.

Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke:
elke dag welkom tussen 13.30 uur – 16.30 uur.

In palliatieve situaties bekijken we natuurlijk of er meer mogelijk is, in overleg en met voorafgaand akkoord van de directeur. Naast de twee vaste bezoekers zullen we ook ons uiterste best doen om het contact met anderen mogelijk te maken aan de hand van telefonische gesprekken of Skype.

Uiteraard sturen we de bezoekersregeling steeds bij wanneer er risico’s op de afdeling zich voordoen. We vragen dan ook steeds begrip en vertrouwen dat we er alles aan doen om verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan. Als u advies of ondersteuning nodig heeft dan staan wij zeker te uwer beschikking. 

We geloven dat we, door samen de afspraken maximaal te respecteren, ook hier doorkomen. Laten we goed voor elkaar zorgen