Woonzorgcentrum Edouard Remy

Woonzorgcentrum Edouard Remy ligt in het hartje van Leuven. Het gebouw dateert van 1958 en werd deels gerenoveerd in de jaren 90. De nieuwbouw aan de Andreas Vesaliusstraat werd officieel geopend op 7 februari 2015. Het gele huis aan de voorgevel is ondertussen al een gekend Leuvens icoon geworden.

Woonzorgcentrum Edouard Remy biedt plaats aan 172 valide en zorgbehoevende bewoners. Er is ook een centrum voor kortverblijf met 10 kamers.

Hier kan je een kijkje nemen in ons woonzorgcentrum.

Wat kost een verblijf?

Er is een vaste dagprijs, die huisvesting, verzorging, maaltijden (ook diëten) en drank omvat.

Bijkomende kosten zoals medicatie, was, doktersbezoek, zijn niet in de dagprijs inbegrepen. Kosten voor kinesitherapie zijn, naargelang de graad van zorgbehoevendheid, wel of niet in de dagprijs inbegrepen.

De dagprijzen kan je raadplegen in onze prijzenfiche hieronder.

Hoe kan je een opname aanvragen?

Je kan zelf een aanvraag tot opname indienen, of dit kan ook gebeuren door jouw familie, huisarts, de sociale dienst van het ziekenhuis,...

Bezorg ons je aanvraagformulier, dat je hieronder vindt:

 • per post: Zorgzeker - Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1 te 3000 Leuven
 • of maak een afspraak met Zorgzeker. Bel 016 55 55 55 of mail naar aanvraag@zorgleuven.be 

Zorgzeker beheert de wachtlijsten. De datum van je opname is afhankelijk van de datum van aanvraag, je graad van zorgbehoevendheid en van je geslacht.

Wanneer kan je op bezoek komen?

Je kan dagelijks op bezoek komen. Er zijn geen vaste bezoekuren. We vragen je enkel om respect te hebben voor de rust van onze medebewoners en hebben liefst dat er geen bezoek komt tijdens de maaltijden of tijdens de ochtendverzorgingen. Omwille van veiligheidsredenen wordt het gebouw gesloten tussen 21.00 uur en 07.00 uur. Wens je na deze uren een bezoek te brengen, dan kan je steeds een badge bekomen aan het onthaal tijdens de openingsuren.

Het woonzorgcentrum is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en er is gratis parkeergelegenheid in de ondergrondse parking op -1. Voor toegang tot de ondergrondse parking bel je links onderaan bij de slagboom van WZC Edouard Remy. Familieleden van bewoners kunnen een badge verkrijgen aan het onthaal mits betaling van een waarborg van 10 euro.

Vrijwilliger worden?

Zorg Leuven heeft binnen haar verschillende ouderenvoorzieningen een uitgebreide dienstverlening. En daar zit vast wel iets bij waar jij je goed bij voelt. Een bezoek brengen aan een eenzame bewoner of een bewoner voorlezen uit de krant, mee boodschappen doen, bewoners begeleiden bij activiteiten, consultaties of uitstappen, meehelpen aan de activiteiten, helpen bij de animatie, openhouden van de cafetaria ...

Meer informatie over de vrijwilligerswerking van Zorg Leuven vind je in de vrijwilligersfolder hieronder of ontdek hier welke vrijwilligers we momenteel zoeken.

Accommodatie

In woonzorgcentrum (WZC) Edouard Remy zijn er zowel een- als tweepersoonskamers, verdeeld over zes afdelingen. Drie afdelingen in de B-blok met zowel een- als tweepersoonskamers en drie afdelingen in de nieuwbouw met enkel eenpersoonskamers. Zorgbehoevende koppels kunnen ook bij ons opgenomen worden.

Het woonzorgcentrum biedt plaats aan bewoners die meer hulp nodig hebben. In WZC Edouard Remy is er ook een Centrum voor Kortverblijf met 10 kamers.

Tijdens een verblijf betaal je een vaste dagprijs, hierin zitten volgende kosten vervat:

 • huisvesting
 • verzorging
 • (dieet)maaltijden en drank

Medicijnen en doktersbezoeken zijn voor eigen rekening. Kosten voor kinesitherapie zijn, afhankelijk van de zorgbehoevendheid, wel of niet in de dagprijs inbegrepen. Je vindt alle informatie over woonzorgcentrum Edouard Remy in de onthaalbrochure.

Onze kamers in blok B en in onze nieuwbouw zijn ingericht met

 • een relaxzetel
 • een verstelbaar hoog/laagbed met nachtkastje
 • een televisie, verankerd aan de muur
 • een inbouwkoelkast
 • een inbouwkleerkast met kluis
 • een aparte badkamer
 • belsysteem
 • stoel en opklapbare tafel
 • gratis wifi.

We vinden het belangrijk dat je van jouw kamer een 'thuis' maakt. Richt je kamer daarom gerust in met persoonlijke en vertrouwde voorwerpen zoals bv. familiefoto's.

Behalve hoogstaande zorg biedt WZC Edouard Remy een gezellige thuis. Elke afdeling heeft een leef- en ontspanningsruimte en er is een aangepast aanbod aan activiteiten. Meer hieromtrent vind je terug onder de rubriek ontspanning en animatie.

Dienstverlening

Gemotiveerde en deskundige medewerkers staan dag en nacht voor de bewoners klaar. Bij opname maakt de hoofdverpleegkundige in overleg met de persoonlijke huisarts een individueel verzorgingsschema op. Wanneer je hier vragen rond hebt, kan je steeds bij de hoofdverpleegkundige terecht voor meer informatie.

Tijdens het verdere verblijf zijn er naast het zorgteam ook andere disciplines die zich om het welzijn van de bewoner bekommeren.

Keuken

In Zorg Leuven bereidt het keukenteam dagelijks maaltijden die speciaal zijn afgestemd op de voedingsbehoeften van ouderen. Ons keukenteam zorgt voor voldoende variatie in vlees, gevogelte, vis, groenten, rauwkost en aardappelbereidingen. Ze maken gebruik van seizoensproducten en nemen op regelmatige basis een streekgerecht op in het menu. De maaltijden zijn bereid volgens de wettelijke bepaling en richtlijnen inzake voedselveiligheid en hygiëne. Dagelijks is er controle om de kwaliteit van de maaltijden te garanderen.

Wasserij

De persoonlijke was van de bewoner kan ofwel gebeuren door de familie, ofwel meegegeven worden naar de wasserij. De bewonerswas wordt driemaal per week opgehaald en teruggeleverd. Het wassen en strijken van persoonlijk linnen en kleding is uitbesteed. Daarom is het belangrijk dat alle kleding van de naam van de bewoner voorzien wordt. Het bedlinnen wordt voorzien door het woonzorgcentrum en gewassen door de wasserij.

Schoonmaak en onderhoud

Dagelijks komt het schoonmaakteam langs om de kamers te reinigen. Wekelijks krijgt iedere kamer een volledige schoonmaakbeurt.

Kapsalon

De bewoner kan een beroep doen op de kapster. De tarieven zijn afhankelijk van de behandeling die je wenst en hangen uit in het kapsalon. Afspraken maak je via de verpleging van de afdeling.

Pedicure

Naast de kapster kan men ook een pedicure verkrijgen, maandelijks komt deze langs en op de afdeling kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.

Logopedie

De logopediste die aanwezig is in ons woonzorgcentrum traint samen met de bewoner de primaire mondfuncties, het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Dit alles met het doel om de levenskwaliteit in stand te houden of te verbeteren.

Ergotherapie

De ergotherapeut tracht vier aspecten van de mens positief te beïnvloeden, namelijk het geheugen, het lichaam, het sociale en het gevoelsleven. Als middel hiervoor worden activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk taken door de bewoner zelf worden uitgevoerd. De activiteiten zijn dan ook grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses, zodat de zelfwaarden en het zelfrespect van de bewoners behouden blijven. Het is niet zo dat iedereen nood heeft aan ergotherapie, dit wordt individueel bekeken.

Kinesitherapie

Kinebehandelingen gebeuren op de afdelingen en op voorschrift van de huisarts. De kinesitherapeut tracht zo veel als mogelijk op de behoeften en noden van de bewoner in te spelen. Maandelijks wordt getracht op de afdeling een groepssessie gymoefeningen onder de naam 'Blijf Fit' te doen.

Ontspanning en animatie

Animatie heeft als doel een aangenaam woon- en leefklimaat te bewerkstelligen waar de bewoner zich veilig en thuis voelt. De activiteiten sluiten aan bij de totale persoon, bij zijn geschiedenis maar ook bij zijn interesses. Op deze manier wordt getracht leuke, ontspannende activiteiten aan te bieden. Een film, knutselactiviteit, wandeling, kamerbezoek, afdelingswerking, een daguitstap of een eetfestijn zijn slechts enkele voorbeelden. Op iedere afdeling kan je deze terugvinden op de bewonerskalender. Het aanbod is meestal gratis en vrijblijvend.

Het animatieteam kan onmogelijk alle activiteiten alleen organiseren. Daarom vormt de samenwerking met vrijwilligers, familie, scholen en verenigingen een zeer belangrijke schakel binnen het animatiegebeuren. Deze mensen steken niet alleen een grote hand toe, zij zorgen er ook voor dat er een stukje van de buitenwereld naar binnen komt. Het woonzorgcentrum is zo een open huis met een 'open venster' op de samenleving. Het is dus duidelijk dat animatie zeer bepalend is voor de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum. Enkele weerkerende activiteiten zijn

 • wekelijks bingo
 • wekelijks muziekprogramma 'vragen staat vrij'
 • carrefourbezoeken, marktbezoeken
 • viering jarigen van de maand
 • ...

Mensen die graag eens genieten van de natuur kunnen steeds gebruik maken van de tuin, daarnaast is er onze cafetaria De Pintelier dat dagelijks geopend is van 13.30 uur tot 16.00 uur dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers. In de cafetaria bevindt zich eveneens een winkeltje waar bewoners kleine aankopen kunnen doen.

In De Pintelier kan de bewoner familieleden en vrienden vrij ontvangen. Elke dag komen medebewoners, familieleden en vrienden er samen voor een babbel. Bewoners kunnen ook nog steeds deelnemen aan het verenigingsleven, op bezoek gaan bij familie of vrienden, een uitstap maken ...

Tweewekelijks wordt er een eucharistieviering gehouden in De Pintelier.

Betalingsverbintenis

Bij opname in een woonzorgcentrum zal er steeds een borgstelling gevraagd worden. Men wil er zeker van zijn dat de facturen van een resident betaald zullen worden.
Niet iedereen beschikt echter over voldoende middelen. En wat als er geen partner, kind of familie is die zich wenst op te geven als borgsteller? In dat geval kan je als inwoner van Leuven een beroep doen op het Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra. Deze dienst gaat na of je in aanmerking komt voor een betalingsverbintenis, met andere woorden dat het OCMW zich borg stelt bij het rustoord.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Team Betalingsverbintenissen Woonzorgcentra.

Innoverende projecten

Bij woonzorgcentrum Edouard Remy vinden we innovatie heel belangrijk. Dankzij een nauwe samenwerking met KU Leuven kunnen wij meewerken aan boeiende projecten die de zorg helpen verbeteren. 

Momenteel werken we samen aan deze innoverende projecten:

 • Robotjes monitoren autonoom de dagelijkse activiteiten van bewoners in een woonzorgcentrum door gebruik te maken van een mobiel platform.
 • Grace-age is een gebruikersgestuurd ontwerpproces en ontwikkeling van een tablet toepassing die toelaat dat de oudere zelf de kwaliteit van de zorg evalueert.
 • Het project DISCRETE zorgt voor ondersteuning van incontinentie bij ouderen in woonzorgcentra aan de hand van een monitoring tool in de kamer.
 • DISH werkt aan slimme toestellen voor voedsel inname in de gezondheidszorg.
 • Valdetectie wil het valrisico voorspellen aan de hand van systemen met camera's en sensoren. Het valrisico kan bepaald worden door een oudere gedurende 40 seconden te laten plaatsnemen op een Wii Balance Board.

Een stukje geschiedenis

In 1893 stond op deze plaats reeds het eerste rustoord. Deze bouw werd mogelijk gemaakt door de Leuvense grootindustrieel en weldoener Edouard Remy die in 1886, 200 000 BEF ter beschikking stelde van de Commissie der Godshuizen om een gesticht voor oude, invalide personen op te richten.

Eind jaren 40 waren de gebouwen in verval, mede door oorlogsschade. Op 11 maart 1949 werd dan ook door de gemeenteraad van Leuven de nieuwbouw goedgekeurd van een 'ouderlingentehuis'. Het gebouw, in een U-vorm en gericht naar het zuiden, bestond uit 3 blokken; Blok A met 185 bedden voor valide 'kostgangers', Blok B en Blok C met 354 bedden voor licht en zwaar invalide bejaarden.

Het gebouw 'Blok C', werd op 30 mei 1964 officieel 'ingewijd'. Het werd gebouwd op het terrein van het oude 'gesticht', een complex van 12 paviljoenen dat in 1893 in gebruik werd genomen.

Omdat OCMW Leuven vindt dat bewoners in de beste omstandigheden moeten kunnen verblijven, werd er in de jaren 1990 een vernieuwde Blok B gezet. Eind 1999 verhuisden de bewoners van de toenmalige Blok C naar daar.

In 2012 werd er gestart met een nieuwe fase verbouwingswerkzaamheden. Zo werd de oude C-blok afgebroken. Op zaterdag 21 april namen bewoners, medewerkers en buren op een originele manier afscheid van Blok C, een vleugel van het Woonzorgcentrum Edouard Remy. Enerzijds was er de tentoonstelling, maar anderzijds ook een heus graffitiproject.

Op 7 februari 2015 werd de nieuwbouw Edouard Remy officieel geopend.

Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 4
3000 Leuven

50.8744504, 4.7066479

Openingsuren
zondag: Gesloten
maandag: 8:15-17:00
dinsdag: 8:15-17:00
woensdag: 8:15-17:00
donderdag: 8:15-17:00
vrijdag: 8:15-16:00
zaterdag: Gesloten