Andere informatie nodig?

Kinderdagverblijven

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud. We creëren een opvoedingsmilieu met respect voor de eigenheid, afkomst en cultuur van de kinderen en hun ouders. Daarbij hechten we veel belang aan een open dialoog, tussen de ouders en Zorg Leuven, maar even goed tussen de verschillende teamleden en pedagogische disciplines.

 

Voor de dagelijkse opvang van je kinderen kan je bij onze drie kinderdagverblijven aankloppen:

Hoe kan je de kinderdagverblijven van Zorg Leuven bereiken?

Op deze pagina vind je alle informatie.

T 016 24 81 24
E info@zorgleuven.be

Wil je je kind inschrijven in één van onze kinderdagverblijven?

Dit kan via het loket kinderopvang van Stad Leuven:

T 016 27 26 43
E info@kinderopvangleuven.be

www.kinderopvangleuven.be

Sluitingsdagen 2020

Alle sluitingsdagen vind je in onderstaande afbeelding: