Andere informatie nodig?

Overheidsopdrachten

In deze rubriek publiceert Zorg Leuven haar overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wetgeving en procedures

Zorg Leuven past bij het uitschrijven van procedures voor haar aankopen de wet toe van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Ze gebruikt hiervoor als gunningswijze een aanbesteding, een offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure.

Externe websites overheidsopdrachten

Op deze sites vind je informatie over de wetgeving overheidsopdrachten: 

Publicatie en documenten via E-notification

Openbare procedures worden gepubliceerd via E-notification. Via onderstaande links kan je de publicatie en de gepubliceerde documenten opvragen.

Indien je wil aanmelden als mogelijke inschrijver voor onderhandelinsgprocedures zonder bekendmaking, kan je contact opnemen met de centrale aankoopdienst.

Tips en richtlijnen

 • Bestek aankopen
  Digitale bestekken zijn gratis en staan ter beschikking op E-notification (via de link in bovenstaande tabel).
  Voor sommige procedures kunnen ook papieren bestekken aangekocht worden. Contacteer hiervoor de centrale aankoopdienst
 • Offerte digitaal indienen?
  De mogelijkheid om een offerte digitaal in te dienen wordt opgenomen in het bestek.
 • Tips voor E-notification
  • Altijd de juiste versie
   E-notification is een platform van de federale overheid dat geïntegreerd is met het Bulletin der Aanbestedingen en het Europees Publicatieblad. Je bent zeker dat je de juiste versie van de gepubliceerde documenten kunt downloaden. Houdt wel rekening met eventuele wijzigingsberichten. 
   Bekendmakingen zoeken
  • Meer weten  en registreren
   Meer weten over de mogelijkheden als ondernemer op E-notification of over andere E-procurement toepassingen? Een account aanmaken en het gebruik, dienstverlening en helpdesk zijn gratis.
   Meer info op https://enot.publicprocurement.be/
  • Taalkeuze
   Als E-notification niet opent in jouw taal, klik je bovenaan op het scherm op de gewenste taal. Je komt dan terecht op de homepagina van E-notification in de gekozen taal. Als je opnieuw op de link naar de documenten klikt, kan je alles in de gewenste taal raadplegen.