Vlaamse zorgverzekering

Wat is de Vlaamse zorgverzekering?

Heb je er ooit bij stilgestaan wie jou zal verzorgen als dat nodig is? Want misschien komt er een dag dat je hulp nodig hebt bij de eenvoudigste dingen: 's morgens opstaan, boodschappen doen, de trap op- en afgaan, tanden poetsen ...

Als je zwaar zorgbehoevend bent, neemt de Vlaamse zorgverzekering een deel van die kosten op zich. De Vlaamse zorgverzekering biedt namelijk een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg.

Het systeem van de Vlaamse zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  • de aansluiting bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage
  • het bekomen van een uitkering voor thuiszorg of residentiële zorg als men zorgbehoevend is

Personen die wonen in Vlaanderen of Brussel kunnen een beroep doen op de Vlaamse zorgverzekering.
Ga je niet akkoord met een beslissing van de zorgkas over deze tegemoetkoming, dan kan je bij de bezwaarcommisie een bezwaar indienen.

Rol van gezinszorg en lokale dienstencentra

De Vlaamse Regering machtigt indicatiestellers om de ernst en de duur van het verminderd zelfvermogen vast te stellen. In Vlaanderen zijn dit de diensten voor gezinszorg, de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen, de OCMW's en de lokale dienstencentra.