Andere informatie nodig?

Woonzorgcentra

Nieuwe bezoekersregeling woonzorgcentra

29/10/2020

Op dinsdag 27 oktober scherpte de Vlaamse regering de regels die gelden in het woonzorgcentrum aan en besliste om het aantal bezoekers per bewoner te beperken.

Voor Zorg Leuven staan het welzijn en de veiligheid van onze bewoners voorop. Bezoek is voor hen ontzettend belangrijk. Met onze woonzorgcentra willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de veiligheidsmaatregelen én de wensen van de bewoners. Daarom beperken we bezoek tot twee personen die steeds een mondmasker dragen en minstens anderhalve meter afstand houden, maar die wel beide om de twee weken mogen wisselen. 

Door op afstand te blijven, elkaar uit liefde even niet te knuffelen, en ons goed te beschermen volgens de veiligheidsregels, kunnen we vasthouden aan twee contacten die om de twee weken mogen wisselen. 

Om praktische redenen vragen we aan elke bezoeker om zijn/haar naam vooraf door te geven aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Per bewoner registreren we dus maximum twee bezoekers, inclusief de nog thuiswonende partner. Enkel bezoekers die zo geregistreerd zijn, zullen toegang krijgen tot het woonzorgcentrum. 

De laatste maanden hebben we getoond dat, als we de maatregelen volgen en elkaar beschermen, we dit aankunnen en bezoek mogelijk kan blijven.

Daarom zetten we graag nog even alle afspraken op een rijtje:

 • Een heel goede handhygiëne is van groot belang: was en ontsmet je handen vlak voor, tijdens en ook na je bezoek aan het woonzorgcentrum.
 • Had of heb je symptomen gerelateerd aan corona in de afgelopen 14 dagen of ben je in afwachting van je testresultaten? Kom dan niet op bezoek en blijf thuis tot je beter bent. Een andere bezoeker kan je, na registratie, vervangen voor de vaste periode van twee weken.
 • Bij aankomst in het woonzorgcentrum meld je je aan bij het onthaal en registreer je je.
 • Draag het mondneusmasker de hele tijd dat je in het woonzorgcentrum bent. Het is belangrijk dat het masker je neus, mond en kin heel goed omvat. Er mogen geen gaten zijn tussen je aangezicht en het masker. Op die manier ontsnapt er zo weinig mogelijk ongefilterde lucht van onder je masker en is de kans op besmetting van je familielid zo klein mogelijk.
 • Bij aankomst op de afdeling vragen we je om je eerst aan te melden aan de verpleegpost. Een medewerker zal je dan verder begeleiden.
 • Afstand houden is echt heel belangrijk. Houd daarom minstens 1,5 meter afstand van je familielid en ook van andere bewoners en medewerkers.
 • Wegens het mogelijke besmettingsrisico is het jammer genoeg niet mogelijk om het toilet op de kamer van de bewoner of op de afdeling te gebruiken. Je kan wel het toilet op de gelijkvloerse verdieping gebruiken. 
 • Eten of drinken op de kamer van de bewoner is voor bezoekers momenteel niet toegestaan.
 • We vragen je om de bezoekuren te respecteren en tijdig het woonzorgcentrum te verlaten. Noteer bij het verlaten van het woonzorgcentrum je vertrek aan het onthaal. Zo zijn we zeker dat iedere bezoeker het woonzorgcentrum heeft verlaten en sta je niet voor een gesloten deur.

*In het Booghuys:

 • Maak je vooraf een afspraak met de afdeling van je bewoner. (Afdeling Munt en Klaproos)
 • Draag je een speciale schort die een medewerker je zal bezorgen.

Je bent van harte welkom! Bekijk hieronder de bezoekuren van de verschillende woonzorgcentra:

Woonzorgcentrum Booghuys en Edouard Remy:
Bezoek is op afspraak van maandag tot en met zaterdag tussen 13.30 uur – 16.00 uur.

 • Wandelen zal vanaf 21 december op afspraak kunnen in de binnentuin (gedurende 1u)
 • Ook geopend op kerstdag (25 december) en nieuwjaarsdag (1 januari)

Woonzorgcentrum Ter Putkapelle:
maandag tot en met zaterdag tussen 13.15 uur – 16.30 uur en donderdagavond tussen 18.00 uur – 20.00 uur.

Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke:
elke dag welkom tussen 13.30 uur – 16.30 uur.

In palliatieve situaties bekijken we natuurlijk of er meer mogelijk is, in overleg en met voorafgaand akkoord van de directeur. Naast de twee vaste bezoekers zullen we ook ons uiterste best doen om het contact met anderen mogelijk te maken aan de hand van telefonische gesprekken of Skype.

Uiteraard sturen we de bezoekersregeling steeds bij wanneer er risico’s op de afdeling zich voordoen. We vragen dan ook steeds begrip en vertrouwen dat we er alles aan doen om verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan. Als u advies of ondersteuning nodig heeft dan staan wij zeker te uwer beschikking. 

We geloven dat we, door samen de afspraken maximaal te respecteren, ook hier doorkomen. Laten we goed voor elkaar zorgen

Versoepeling bezoekersregeling woonzorgcentra

07/09/2020

We denken dat de tijd rijp is om de bezoekersregeling in onze woonzorgcentra opnieuw te versoepelen. Vanaf 8 september zal bezoek op de kamer opnieuw mogelijk zijn.

In een woonzorgcentrum heeft, in de maatschappelijke context van een pandemie, ieders omgang met het virus een impact op elkaar. Daarom vinden wij het heel belangrijk een regeling te vinden waarbij iedereen zich goed en veilig kan voelen.

We kunnen deze aanpassing enkel mogelijk maken als we samen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom vragen we om de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig op te volgen: handhygiëne, mondmaskers, afstand houden, beschermingsmateriaal, binnen de bubbel blijven, beperkt aantal bezoekers, aanmelden en registreren, goed verluchten van ruimtes en kamers.

De directeur van ieder woonzorgcentrum zal de familie of contactpersoon van onze bewoners op de hoogte brengen van de concrete regeling van het huis.

We hopen met deze vernieuwde regeling zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze bewoners en hun familie. Waar we kunnen, zullen we op verantwoorde wijze de maatregelen verder aanpassen en versoepelen om weer naar een normale en liefdevolle omgang met elkaar te kunnen gaan.
 

Aanpassing bezoekersregeling woonzorgcentra naar aanleiding van stijgende coronacijfers

27/07/2020

Naar aanleiding van het stijgend aantal COVID-19-besmettingen beslisten we bij Zorg Leuven om onze maatregelen omtrent het bezoek in onze woonzorgcentra opnieuw aan te scherpen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Concreet gaat het om volgende maatregelen:

 • Bezoekers zijn nog steeds welkom, maar het bezoek vindt plaats in een gemeenschappelijke ruimte. Als de directeur van het woonzorgcentrum oordeelt dat dit voor de bewoner in kwestie onmogelijk is, organiseren we dit bezoek uitzonderlijk op de afdeling.
 • Als je op bezoek wenst te komen, maak je vooraf een afspraak.
 • Alle afspraken zijn beperkt in tijd.
 • Respecteer alle hygiëneregels: ontsmet je handen, hou voldoende afstand en draag een mondmasker.
 • Wij moedigen onze bewoners aan om zoveel mogelijk ook een mondmasker te dragen waar dit kan.
 • Onze bewoners kunnen gebruik blijven maken van de tuin. Als de omgeving van het woonzorgcentrum dit toelaat, kan het bezoek ook buiten plaatsvinden en kunnen bezoekers in de directe omgeving van het woonzorgcentrum gaan wandelen.
 • Onze bewoners kunnen nog steeds terecht in de cafetaria van hun woonzorgcentrum.

Enkel in woonzorgcentra Ter Putkapelle en Ter Vlierbeke kunnen ook bezoekers daar terecht, aangezien in deze twee woonzorgcentra de bezoekersregeling daar georganiseerd wordt. In woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys zijn enkel bewoners welkom in de cafetaria. Hun bezoekers worden elders ontvangen.

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 27 juli 2020.

We doen er alles aan om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze bewoners, hun bezoekers en medewerkers te verzekeren. Graag rekenen we ook op jullie medewerking om samen extra voorzichtig te blijven.