Andere informatie nodig?

Thuiszorg

We blijven de thuiszorg voor al onze huidige cliënten garanderen. Ook nieuwe cliënten kunnen bij ons met hun zorgvragen terecht op het nummer 016 55 55 55. We bekijken dan samen met hen welke zorg ze nodig hebben en hoe we hen daarbij kunnen helpen.

 

Regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg sluit de deuren

11/06/2020

Het regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg van UZ Leuven sluit vandaag de deuren. De druk op de ziekenhuizen is al een tijd in dalende lijn waardoor de Vlaamse overheid beslist heeft alle centra te sluiten. Het schakelzorgcentrum in Pellenberg sluit als laatste.

De stad Leuven werkte voor dit schakelzorgcentrum nauw samen met de Leuvense ziekenhuizen, Zorgzaam Leuven, zorgpartners van de eerste lijn en ook met Lubbeek en de andere omliggende gemeenten. 

Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen ziekenhuis en thuisverblijf, waar patiënten opgevangen kunnen worden als de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Een schakelzorgcentrum laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden voor patiënten die dit het meest nodig hadden.

Het regionaal schakelzorgcentrum voor Leuven opende op 20 april de deuren. In totaal werden er 21 (post)COVID-19-patiënten verzorgd.  Het merendeel van de patiënten kwam uit de ziekenhuizen in Leuven, een deel ook uit Diest en Antwerpen.

Een ongeziene samenwerking
De zorgpartners van de eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid hebben samen met Zorgzaam Leuven hard gewerkt om het nodige zorgpersoneel voor het schakelzorgcentrum te vinden. In nauwe samenwerking met de huisartsenkringen en de thuiszorgdiensten zijn verzorgenden en verpleegkundigen van de thuiszorg aan de slag gegaan in het centrum. Een multidisciplinair team (huisartsen, kinesisten, psychologen, verpleging, verzorgenden, logistiek, ergotherapeut, coördinerende en toeleverende apothekers,…) werd in wisselende shiften ingezet voor de zorg van de patiënten. Het medicatiebeleid bij opname, verblijf en ontslag werd door twee coördinerende apothekers op punt gesteld. En ook het operationeel team, onder coördinatie van twee topambtenaren van stad Leuven, leverden grote inspanningen om de logistiek, catering en onderhoud tijdig op te zetten.

“Er is de voorbije maanden ontzettend hard gewerkt door heel veel mensen”, zegt burgemeester Ridouani. “Dankzij de gezamenlijke inspanningen en de aanwezige expertise in de zorgsector, is alles vlot verlopen, ondanks de soms moeilijke omstandigheden. Patiënten zijn warm verwelkomd, kwaliteitsvol verzorgd en met een gerust hart naar huis kunnen gaan.”

Zo getuigt ook Louis De Filette, één van de patiënten van het centrum, “Na het verblijf in de kliniek geeft het schakelcentrum Pellenberg een professionele begeleiding naar het normale leven. Het centrum schittert wat betreft opvang en verzorging”.

Toekomst
Het schakelzorgcentrum heeft een tijdelijke opvang kunnen voorzien voor genezen COVID-patiënten waarbij de terugkeer naar huis nog om verdere voorbereiding vroeg. Het bleek vooral heel waardevol voor diegenen die te sterk verzwakt waren of nog ondersteuning en herstel nodig hadden alvorens weer naar huis te kunnen: bij een ontslag uit het ziekenhuis is het vaak een enorme uitdaging om direct de nodige zorg thuis te organiseren. Zo kan de woonomgeving niet aangepast zijn, is er inschakeling nodig van meerdere diensten of vanuit verschillende disciplines. In het schakelzorgcentrum konden patiënten op eigen tempo herstellen. In tussentijd konden de thuiszorgdiensten en zorgactoren de zorgverlening thuis verder voorbereiden en op elkaar afstemmen.  Ook voor de zorgverleners zelf was het schakelzorgcentrum een interessante opportuniteit om in een  multidisciplinair team samen meer zorg op maat te kunnen bieden.

Voor de Vlaamse overheid met dit concept van schakelzorgcentra kwam, had men in de regio Leuven al zo’n centrum voor intermediaire zorg, het Oriëntatie- en OpvolgingsTraject Thuiszorg (OOTT) voor kwetsbare ouderen. Het is de doelstelling van de verschillende zorgpartners betrokken bij OOTT en bij Zorgzaam Leuven om in de toekomst dat intermediaire zorgmodel verder uit te bouwen tot een echt Leuvens herstelverblijf. Gesprekken hierover zijn reeds sinds 2019 bezig met de verschillende overheden en zullen na de positieve ervaringen met het schakelzorgcentrum verder gezet worden.

“De sterke samenwerking in deze regio tussen verschillende partners en brede kennis van het welzijns- en zorglandschap heeft ons snel doen schakelen.  Het is bovendien een troef dat we nog steeds een intermediair centrum (OOTT) hebben na de sluiting omdat we geloven dat we hierdoor maximaal investeren in zorgcontinuïteit en dit komt elke burger met een zorgvraag en zijn mantelzorger sterk ten goede.  Hartelijk dank voor de enorme inspanning, mooi om zien hoe elke medewerker en elke patiënt zich hierbij gewaardeerd voelde”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven.

Eerstelijnszones
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen alle partners een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg garanderen. Leuven en deelgemeenten vormen de eerstelijnszone Leuven. De zone Leuven Noord omvat Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo. De zone Leuven Zuid bestaat uit Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek en Lubbeek.

(Bron: Stad Leuven voor pers, https://pers.leuven.be/regionaal-schakelzorgcentrum-op-campus-pellenberg-sluit-de-deuren)

 

Solidaire cohortzorg

17/04/2020

Om de veiligheid onze medewerkers én cliënten te verzekeren, organiseert onze thuiszorg zoals de meeste andere thuiszorgorganisaties een eigen cohortzorg. Daarbij zullen we eenzelfde team van medewerkers inschakelen bij de cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Die cohortzorg reikt ook al verder dan de grenzen van de eigen organisatie. De cohortzorg binnen de eerstelijnszone Leuven is opgestart. Daarbij worden medewerkers van thuiszorgdiensten over verschillende organisaties heen ingeschakeld. Voor de provincie Vlaams-Brabant is Ferm de provinciaal coördinator en voor de eerstelijnszorg zone Leuven is Zorg Leuven lokaal coördinator. Op deze manier proberen alle thuiszorgdiensten zo efficiënt mogelijk om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal dat er nog is en trachten ze de verspreiding van het coronavirus mee te voorkomen.

 

Expertise inzetten in nieuw schakelzorgcentrum

17/04/2020

Naast de cohortzorg zal de thuiszorg van Zorg Leuven ook medewerkers inzetten in het nieuwe schakelzorgcentrum in Pellenberg. Daar kunnen vanaf maandag 20 april patiënten terecht die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar die nog onvoldoende hersteld zijn om opnieuw zelfstandig thuis te gaan wonen. Door onze expertise en kennis kunnen we snel ingeschakeld worden om de patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien.

 

Extra budget voor de cruciale rol van de eerste lijn binnen de thuiszorg in de COVID-19 crisis

14/04/2020

Zorg Leuven kreeg een financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat hier om de psychosociale ondersteuning van onze medewerkers, cliënten en mantelzorgers binnen de thuiszorg tijdens en na de coronacrisis om hun draagkracht en uithouding te vergroten.

Thuiszorg van Zorg Leuven is actief in Groot-Leuven en beschikt over 4 coaches-on-the-field die medewerkers gezinszorg en poetsdienst begeleiden op de werkvloer en kwaliteitsbezoeken uitvoeren. Deze coaches-on-the-field zijn medewerkers uit het werkveld die deeltijds zijn vrijgesteld als coach. Zij worden in de deze crisis volledig ingezet ter (psychosociale) ondersteuning van medewerkers in het werken in deze moeilijke omstandigheden. Daarnaast ondersteunen zij mee de eerstelijnspsycholoog om na te gaan welke medewerkers alsook cliënten en familieleden extra ondersteuning kunnen gebruiken in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook na afloop van deze crisis zullen de coaches alle medewerkers opvolgen en hen ondersteunen in het hervatten van de gewone werkzaamheden. De eerstelijnspsycholoog van de dienst zal de zorg voor de meest psychisch kwetsbare cliënten en hun context intensifiëren. Zij zet actief in op psychosociale ondersteuning bij medewerkers en cliënten. De specifieke focus gaat hier naar aanpassingsmoeilijkheden, rouwverwerking en stresshantering.