Andere informatie nodig?

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie op de website www.zorgleuven.be vrij van rechten. Je mag deze informatie kosteloos gebruiken, mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

Zorg Leuven behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.